La asociación mandarina Orri dona 1.000 kilos de fruta al hospital de IFEMA